Oferta

Współpracuje zarówno z inwestorami prywatnymi, jak i deweloperami. Moje projekty realizuje w Polsce i za granicą.

Oferuje także możliwość wykonania projektu drogą internetową.

Projektowanie wnętrz – etapy projektowe

Pierwszy etap to koncepcja przedstawiająca ogólną wizję projektu. Na etapie koncepcji określamy potrzeby inwestora oraz styl w jakim będzie projektowane wnętrze. Tworzymy ogólny układ przestrzenny zilustrowany na rzucie poziomym, a następnie na wizualizacjach.

Drugi etap to dokumentacja wykonawcza obejmująca:

    – ogólny rzut aranżacyjny

    – rzut budowlany – ogólny układ przestrzenny, ewentualne zmiany budowlane, wyburzenia, zamurowania, zabudowy g-k, a także zestawienie kolorów ścian

    – schematy przyłączy instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych

    – schemat układu posadzek

    – rozrysowane w większej skali łazienki i kuchnia, wraz z układem i opisem płytek, sprzętów, szafek, białego montażu, armatury łazienkowej itp.

    – rysunki detali takich jak zabudowy meblowe, zabudowy g-k, schody, kominki i inne rozwiązania projektowe. 

W skład projektu wchodzą również zestawienia sprzętowe i cenowe użytych materiałów wykończeniowych i sprzętów (tzn. płytki, sprzęty łazienkowe, oprawy oświetleniowe), ze wskazaniem miejsc zakupu.

Dodatkowo możliwy jest nadzór nad budową, określony w osobnej umowie.