Pandemia pozostaje czynnikiem ryzyka dla skali odbicia PKB w 2021 wg analityków

Wynik PKB za IV kw. 2020 r. był nieco wyższy od mediany prognoz rynkowych. Większość ekonomistów podtrzymała prognozy odbicia gospodarczego na br. Niektórzy analitycy poddają jednak rewizji w dół oczekiwany wzrost gospodarczy w 2021 roku z uwagi na przedłużające się restrykcje pandemiczne oraz efekt pogodowy związany z powrotem zimy. …Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.