Action: UCS określił o 5,8 mln zł wyższy podatek dochodowy za r.obr. 2008/2009

Action w w restrukturyzacji otrzymał decyzję naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (UCS) określającą wysokość zobowiązania podatkowego w  podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) za rok podatkowy od 1 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. na kwotę wyższą o 5 839 tys. zł od kwoty podatku zadeklarowanego przez spółkę za ten okres podatkowy, tj. na 8 694 tys. zł, podała spółka. …Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.