’Minutes' RPP: Cięcie stóp w maju ograniczy ryzyko dalszej aprecjacji złotego

Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) 28 maja br. członkowie RPP ocenili, że obniżka stóp ograniczy ryzyko dalszej aprecjacji złotego wobec głównych walut, która w sposób procykliczny wzmacniałaby negatywny wpływ silnego spadku popytu zagranicznego na dochody eksporterów, a przez to oddziaływałaby negatywnie na aktywność i zatrudnienie w polskiej gospodarce, wynika z „minutes” z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). …Zobacz więcej