VRG: Trzech głównych akcjonariuszy zawarło porozumienia dotyczące ZWZ 29 VI

Forum XXIII FIZ, Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych i Jan Pilch jako akcjonariusze VRG zawarli porozumienia dotyczące wspólnego wniosku o uzupełnienie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zwołanego na 29 czerwca, podało VRG. …Zobacz więcej