Pekabex z najkorzystniejszą ofertą na prace dla Gaz-Systemu w Rembelszczyźnie

Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu „Rozbiórka i budowa budynku biurowo – garażowo – socjalnego 'C' wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Oddział w Rembelszczyźnie”, podał Pekabex. Wartość oferty wynosi ok. 3% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. …Zobacz więcej