MGMŻŚ chce, by plan przeciwdzialania skutkom suszy przyjęto do końca 2020

Trwają prace nad przygotowaniem projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), który ma zostać przyjęty rozporządzeniem ministra właściwego ds. gospodarki wodnej pod koniec 2020 roku, poinformowała wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa. …Zobacz więcej