Akcjonariusze Orange Polska przeznaczyli zysk za 2019 r. na kapitał rezerwowy

Akcjonariusze Orange Polska zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. …Zobacz więcej