OncoArendi miało 0,86 mln zł straty netto, 1 mln zł straty EBIT w III kw. 2019

OncoArendi Therapeutics odnotowało 0,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej