Konsorcjum Stali miało 2,04 mln zł zysku netto, 5,04 mln zł zysku EBIT w III kw.

Konsorcjum Stali odnotowało 2,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 11,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej