Sąd umorzył postępowanie upadłościowe TXM

TXM w restrukturyzacji otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku spółki, podał TXM. …Zobacz więcej