CSSF zatwierdziła prospekt emisyjny mBanku Hipotecznego dot. listów zastawnych

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luxemburgu zatwierdziła prospekt emisyjny mBanku Hipotecznego na łączną kwotę wyemitowanych listów zastawnych do wysokości 3 000 000 000 euro, podał bank. …Zobacz więcej