Wzrost PKB w USA wyniósł 3,1% kw/kw w I kw. 2019 r. wg fin. danych

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) – Produkt krajowy brutto (w ujęciu zanualizowanym) w USA wzrósł o 3,1% kw/kw w I kw. 2019 r., podał Departament Handlu, prezentując finalne dane. …Zobacz więcej