Akcjonariusze Marvipolu zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Marvipolu zdecydują na walnym zgromadzeniu spółki, zwołanym na 25 czerwca, o o przeznaczeniu zysku za 2018 rok w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. …Zobacz więcej