LW Bogdanka miała 109,78 mln zł zysku netto, 222,86 mln zł EBITDA w I kw.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 109,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 22,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej