Kruk zmodyfikował brzmienie głównego celu strategii, ale nie zmienia jej założeń

Kruk podjął uchwałę w sprawie modyfikacji strategii na lata 2019-2024, w zakresie głównego celu grupy kapitałowej, tj. osiągnięcia 700 mln zł zysku netto w 2024 roku (cel strategiczny). Kruk dokonał modyfikacji brzmienia celu strategicznego w następujący sposób: „rozwój biznesu poprzez wzrost skali działalności oraz wzrost efektywności procesów Grupy Kruk”, podała spółka. Korekta brzmienia celu strategicznego jest spowodowana wyłącznie zamiarem uwzględnienia uwagi Komisji Nadzoru Finansowego i w pozostałej części strategia nie uległa zmianie. …Zobacz więcej