Grupa Azoty zdecydowała o objęciu planowanej emisji ZCh 'Police’

Grupa Azoty podjęła uchwałę o objęciu akcji serii C z planowanej emisji Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” w drodze realizacji prawa poboru, złożenia zapisów dodatkowych za określoną przez zarząd Polic cenę emisyjną, w ramach subskrypcji zamkniętej oraz objęciu akcji nieobjętych przez inwestorów w ramach oferty z prawem poboru za cenę emisyjną określoną przez Police w skierowanym do niej zaproszeniu do złożenia zapisu na akcje, z zastrzeżeniem, że bezpośrednio po planowanej emisji Grupa Azoty powinna utrzymać co najmniej 50% plus jeden głos na walnym zgromadzeniu Polic, podały Azoty. …Zobacz więcej