Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2018

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, wynika z projektów uchwał na walne. …Zobacz więcej