Akcjonariusze Echo zdecydują 25 VI o łącznie 206,35 mln zł dywidendy za 2018 r.

Walne zgromadzenie Echo Investment, zwołane na 25 czerwca, zdecyduje o przeznaczeniu łącznie 206,35 mln zł z zysku za rok 2018 (wynoszącego 42,43 mln zł) i funduszu dywidendowego (163,91 mln zł) do podziału między akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał. …Zobacz więcej