Akcjonariusze Boryszewa zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy

Zwyczajne walne zgromadzenie Boryszewa, zwołane na 25 czerwca br., zdecyduje o przeznaczeniu zysku netto za 2018 r. w kwocie 44,72 mln zł na zasilenie kapitału – zyski zatrzymane, wynika z projektów na walne. …Zobacz więcej