Akcjonariusze BNP Paribas BP zdecydują 27 VI o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2018 rok w wysokości 364,74 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca. …Zobacz więcej