Rząd przyjął projekt ustawy Ordynacja podatkowa, która wejdzie w życie w 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Ordynacja podatkowa (wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika), która przewiduje większą ochronę praw podatnika w jego kontaktach z administracją podatkową oraz zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) . …Zobacz więcej