R. Małłek został czasowo powołany do zarządu JSW

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) – Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej powołała Roberta Małłka – członka RN do czasowego wykonywania czynności zastępcy prezesa zarządu ds. Strategii i Rozwoju Spółki IX kadencji na okres od 28 maja 2019 roku do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki za 2018 rok, jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2019 roku, podała spółka. …Zobacz więcej