GetBack dokonał przedterminowego wykupu wszystkich obligacji serii G i H

GetBack w restrukturyzacji dokonał przedterminowego wykupu 14 800 sztuk obligacji serii G o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości nominalnej 14 800 000 zł, podała spółka. W związku z powyższym przedterminowym wykupem objęte zostały wszystkie obligacje serii G. …Zobacz więcej