Dyrektor zdecyduje, czy informować policję o agresywnym uczniu. Eksperci krytykują ten pomysł ministerstwa

Ministerstwo sprawiedliwości chce, by dyrektor szkoły miał prawo decydować, czy o agresywnym zachowaniu ucznia powiadomić policję lub sąd rodzinny – czy na własną rękę zastosować karę nagany lub inną, podobną. Eksperci alarmują: może to prowadzić do tuszowania skali przestępczości w szkołach. …Zobacz więcej