Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 24 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 24 czerwca o niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 rok i przeznaczeniu 17,56 mln zł zysku netto na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał opublikowanych przez spółkę. …Zobacz więcej