Akcjonariusze PBKM zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują o przeznaczeniu w całości zysku za 2018 rok na kapitał zapasowy spółki, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 25 czerwca. …Zobacz więcej