Wynagrodzenie minimalne w 2020 r. Istotne skutki dla całej gospodarki

Wpływa na wysokość zasiłków czy świadczeń pracowniczych, ale także grzywny za przestępstwa skarbowe. Jednocześnie im wyższa, tym więcej pieniędzy płynie do budżetu. Właśnie ważą się losy przyszłorocznej płacy minimalnej, ale rząd wciąż nie może się zdecydować. …Zobacz więcej