Większość „trzynastych emerytur” już wypłacona. Poszło na ten cel 9 mld zł

ZUS wypłacił już wszystkie „trzynastki”. Do emerytów i rencistów trafiło z tego tytułu blisko 9 mld zł. Do wypłaty zostały jeszcze tylko „trzynastki” dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne. …Zobacz więcej