Akcjonariusze Pozbud T&R zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

Akcjonariusze spółki Pozbud T&R zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2018 r., wynoszącego 3,4 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia. …Zobacz więcej