GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 21,7% r/r w I kw. 2019

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 21,7% r/r i wyniosły 21,8 mld zł w I kw. 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób. …Zobacz więcej