Biegły rewident zamierza odmówić wydania opinii do raportu grupy Redan za 2018 r

Biegły rewident zamierza odmówić wydania opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Redan za rok obrotowy 2018, poinformował Redan. …Zobacz więcej