Wielton miał 19,45 mln zł zysku netto, 29,34 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Wielton odnotował 19,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 19,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 20,89 mln zł w porównaniu z 20,21 mln zł rok wcześniej. …Zobacz więcej