Millennium TFI zostało wpisane do ewidencji PPK

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Millennium TFI) zostało wpisane do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, podała. Oznacz to, że jest jedną z pierwszych instytucji spełniających wymogi formalne dotyczące prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych i oferujących PPK, podkreślono. …Zobacz więcej