GUS: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gosp. wzrósł m/m do 102,3 w maju

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 102,3 w maju 2019 r. wobec 102,2 w kwietniu i w porównaniu do 108,9 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej. …Zobacz więcej