Zanieczyszczona ropa z Rosji. Minister energii pogania Moskwę

Resort energii zwrócił się do strony rosyjskiej o harmonogram przywracania dostaw ropy, a także o zrekompensowanie strat poniesionych z tytułu odbioru zanieczyszczonego surowca. …Zobacz więcej