BBI Development ma list intencyjny ws. połączenia Hali Gwardii i Mirowskiej

Zarząd BBI Development zawarł ze „Społem” Warszawską Spółdzielnią Spożywców Śródmieście list intencyjny zakładający koncepcję funkcjonalnego i estetycznego powiązania Hali Gwardii z należącą do Spółdzielni Halą Mirowską, podała spółka. …Zobacz więcej