Akcjonariusze VRG zdecydują 17 VI o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze VRG zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 czerwca o przekazaniu zysku za 2018 r., wynoszącego 22,7 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. …Zobacz więcej