Akcjonariusze Inter Cars zdecydują 17 VI o wypłacie 0,71 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Inter Cars zdecydują o podziale zysku wypracowanego w 2018 r. w wysokości 228 628 836,14 zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenia zwołanego na 17 czerwca. Tytułem dywidendy zostanie wypłacona kwota 10 059 351 zł, tj. 0,71 zł na akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 218 569 485,14 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. …Zobacz więcej