QubicGames ma umowę na wydanie 'Get Me Outta Here’ na Nintendo Switch

QubicGames zawarł z firmą Rossman Bros Games LLC. istotną umowę wydawniczą, określającą szczegóły przystosowania i wydania gry „Get Me Outta Here” na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. W zamian za udzielenie licencji do gry developer otrzyma od QubicGames wynagrodzenie w postaci procentu od przychodów ze sprzedaży gry. …Zobacz więcej