Akcjonariusze GPW zdecydują 17 VI o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję za 2018 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 czerwca. …Zobacz więcej