Akcjonariusze BAH zdecydowali o wypłacie 14,54 mln zł dywidendy z zysku za 2018

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) – Zwyczajne walne zgromadzenie British Automotive Holding (BAH) podjęło uchwałę w sprawie dywidendy w kwocie 14,54 mln zł z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018, podała spółka. Oznacza to wypłatę w wysokości 0,35 zł na akcję, łącznie z zaliczkami w wysokości 0,26 zł na akcję, które spółka już wypłaciła akcjonariuszom. …Zobacz więcej