ZWZ Globalworth: Styczniowa zaliczka stanowi całość dywidendy za 2018 rok

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) – Akcjonariusze Globalworth Poland Real Estate N.V. postanowili, że wypłacona w styczniu br. zaliczka na poczet dywidendy, wynosząca 0,08 euro na akcję, będzie stanowić ostateczną dywidendę przypadającą akcjonariuszom z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018, podano w uchwałach walnego zgromadzenia. Na zaliczkową dywidendę przeznaczono łącznie 35,42 mln euro. …Zobacz więcej