Bowim zarekomendował 0,03 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Zarząd Bowim zarekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za 2018 r. w kwocie 0,03 zł na jedną akcję, tj. na dzień podjęcia uchwały łącznie 530 743,11 zł oraz zaproponował przeznaczenia pozostałej części zysku, tj. 9 649 737,79 zł na zwiększenie kapitału zapasowego, z zastrzeżeniem, iż kwoty mogą ulec zmianie w wyniku odkupów akcji własnych, podała spółka. …Zobacz więcej