Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o wypłacie 4,08 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 43 862 155,46 zł pochodzącej z zysku netto spółki za 2018 rok oraz część kapitału zapasowego spółki w kwocie 19 294 175,98 zł, tj. w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł, czyli 4,08 zł na każdą akcję, podała spółka. …Zobacz więcej