Maxcom ma wyłączność negocjacyjną dot. nabycia udziałów w UAB Rubbee do 31 maja

Maxcom zawarł z Laurynasem Jokužisem, Gediminasem Nemanisem, UAB „Elinta”, Aktywatorem Innowacji aneks nr 3 do porozumienia ustalającego wstępne ramowe warunki transakcji tzw. term sheet dotyczące nabycia przez Maxcom udziałów w spółce UAB „Rubbee”, podała spółka. Wraz z podpisaniem term sheet udzielono spółce wyłączności negocjacyjnej do 31 marca 2019 r. …Zobacz więcej