Akcjonariusze Torpolu zdecydują 11 czerwca o 0,25 zł dywidendy na akcję za 2018

Akcjonariusze Torpolu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 11 czerwca o przeznaczeniu 5,74 mln zł z zysku netto za 20 18r., wynoszącego 8,17 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ. …Zobacz więcej