Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję za 2018 rok

Akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2018, podała spółka. Na wniosek zgłoszony podczas obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia przez akcjonariusza, tj. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) wysokość dywidendy została ustalona w wysokości 1 zł za jedną akcję. …Zobacz więcej