PZU miał 747 mln zł zysku netto, 1489 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 747 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 627 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej