Impexmetal zamierza wykupić akcje Alchemii w drodze przymusowego wykupu

Impexmetal zamierza nabyć akcje Alchemii należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Alchemii w drodze przymusowego wykupu, podała spółka. Wskazany przez Impexmetal, Romana Krzysztofa Karkosika, Grażynę Wandę Karkosik, Boryszew oraz Eastside-Bis podmiot prowadzący działalność maklerską złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) związaną z tym dokumentację. …Zobacz więcej